Tüp Bebek
Tüp Bebek Tedavisi
Arama İsteği
Anasayfa Tüp Bebek Tüp Bebek Tedavisi

TÜP BEBEK

 

Klasik tüp bebek; ilaçlı tüp bebek tedavisinin ardından toplanan yumurtaların laboratuvar ortamında eş spermi ile bir araya getirilmesi-yanyana bırakılması işlemidir.  Laboratuvar koşullarında toplanan her bir olgun yumurtanın etrafına 50.000-150.000 sperm bırakılarak, spermlerden birinin yumurtayı döllemesi beklenir.

 

TANI

 

Doktorunuz gözetiminde, eşinize yapılan muayene ve testlerin uygun gördüğü şekilde tamamlanması sonra eğer ki aşağıdaki sonuçlara ulaşılırsa, nedensiz kısırlığınızın olduğu kanısına varılır.

 

  • Yumurtlama fonksiyonunuz normalse.
  • Fallop tüpleriniz açıksa.
  • Eşinizin sperm sayı ve hareketliliği iyiyse.
  • Endometriozis hastalığınız yoksa.
  • Pelvik yapışıklığınız yoksa.

 

NEDENSİZ KISIRLIK TEDAVİSİ

 

Açıklanamayan infertilite tanınız konmuş ise, tanı koyulduktan sonraki 3 yıl içinde %40-80 oranında kendiliğinizden hamile kalma şansınız vardır, fakat gene de bebeksiz geçirdiğiniz süre nedeniyle sıkıntılı ve sabırsız olabilirsiniz. Özellikle de yaşınız 30’un üzerindeyse, zaman geçtikçe hamilelik şansınızda azalır.

 

Tüm tetkikleriniz tamamlandıktan sonra doktorunuzla en optimal tedavi şekline karar vermelisiniz.

 

BEKLE VE GÖR (EKSPEKTAN TEDAVİ)

 

Yaşınıza ve bebek sahibi olabilmek için harcadığınız zaman dilimine göre karar verilir.

 

SÜPEROVÜLASYON VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (AŞILAMA)

 

Açıklanamayan kısırlık olgularında en çok tercih edilen tedavi şeklidir. Süperovülasyon, yumurtlamanızın ilaçlarla (klomifen sitrat gibi) veya enjekte edilebilen gonadotropin iğneleriyle sağlanmasıdır.

 

TÜP BEBEK ( MİKROENJEKSİYON) TEDAVİSİ

 

Bu aşamaya daha basit ve ekonomik tedavi yöntemleriyle hamilelik sağlayamadığınızda tercih etmelisiniz, çünkü daha pahalı, kullanılan gonadotropin iğnelerinin olası yan etkileri yüzünden daha riskli ve tüp bebek işlemleri nedeniyle daha invazif bir tedavi şeklidir. Yalnız şunuda bilmelisiniz ki, tüp bebek tedavisinde, yüksek başarı şansı sağlayabilirsiniz.

 

ERKEKLERDE KISIRLIK ORANI ARTIYOR

 

Sağlıklı çiftlerin her ay çocuk sahibi olabilme şansı %20 oranındadır . Her hangi bir doğum kontrol yöntemi uygulamayan çiftlerin bir çoğunu 6 ay içinde çocuk sahibi olma şansı yakalayabilir. Çok ilginç bir veri var ki; son 15 yıldır yapılan araştırmalar erkeklerin spermlerinde bozulma olduğunu gösteriyor. 50`li yıllardaki tıp kitaplarında erkeğin sperm sayısı 200 milyon olarak ifade edilirdi. 70`lerin sonunda 50 milyon yazardı. Bugünse 20 milyon olarak belirtiliyor. Belki 20 yıl sonra 5 milyon sperm sayısı iyi bir rakam kabul edilecek. Bu düşüşün en önemli sebebini çevresel faktörler, yasam stresi, hormonlu yiyeceklerdir.

 

ICSI 

 

ICSI mikroenjeksiyon yöntemine verilen addır. Yumurtaların döllenmesini sağlamak için, laboratuvarda mikromanipülatör yardımı ile bir spermin bir yumurtanın içine yerleştirilmesi işlemidir. Böylece çok az sayıda sperm olan erkeklerin bile bebek sahibi olması sağlanmış olur.

 

IMSI 

 

IMSI’nin açılımı Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection’dır. Yüksek büyütme altında  normal morfolojili  sperm seçerek mikroenjeksiyon uygulamasıdır. Özellikle sperm morfolojisinin bozuk olduğu kişilerde DNA hasarlarının sık görülmekte ve bu DNA hasarlı spermler mikroenjeksiyonda kullanıldığı takdirde döllenme sorunları ile daha sık karşılaşılmaktadır. IMSI yöntemi DNA hasarlı ve genetik materyali bozuk spermlerin ayrılarak daha normal spermlerin mikroenjeksiyon için kullanılmasını sağlar. IMSI yöntemi embriyonun tutunma ve gebelik oranlarını arttırırken, düşük oranlarını azalttığı gözlenmiştir. IMSI erkek faktör infertilitede, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında, kötü blastosiste gidiş gösteren embriyo oluşumunda, açıklanamayan infertilite grubunda kullanılabilir.

 

PGT / PGS

 

PGT; Preimplantasyon Genetik Tanı, PGS ise Preimplantasyon Genetik Tarama’dır. Laboratuvar ortamında elde edilen embriyolardan  bir veya iki hücre (blastomer) örneği alınarak incelenip, kalıtsal -genetik geçişli hastalık taşımayan sağlıklı embriyonun seçilme işlemidir. Bu işlem tekrarlayan gebelik ayıplarında, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında, bilinen bir genetik geçişli hastalık varlığında kulanılır.

 

BALSTOSİST

 

Döllenen yumurta sayısının çok olduğu (genelde 7 ve üzeri) ve 2.gün embriyo kalitesinin iyi olduğu tüm çiftlerde, hasta öyküsünü bilen doktor ve embriyologların konsültasyonuyla birlikte; laboratuvar ortamında 5 gün boyunca takip edilip geliştirilen embriyolara blastosist adı verilir.5.günde yapılan embriyo transferine de Blastosist (5.gün) Transferi denir. Bu yöntemle embriyoların daha iyi olanlarının seçilmesi sağlanmış olur.

 

IVM

 

IVM’in açılımı “In-Vitro oosit Matürazyonu” yani ilaçsız tüp bebek tedavisidir. Yumurtalıkları kısa süreli olarak uyaran hormon ilacı uygulanması ya da hiç ilaç kullanılmadan toplanan olgunlaşmamış yumurtaların, dış ortamda (laboratuvarda) olgunlaştırılarak döllenmesi  ve oluşan embriyonun transfer edilme işlemidir. Bu yöntem daha çok yumurta toplama gününde olgun yumurta elde edilemeyen hastalarda, yumurtlamayı uyarıcı ilaçlara aşırı yanıt veren hastalarda kullanılır.

 

IUI 

 

IUI’nin açılımı “Intra-Uterin Inseminasyon”, bilindiği adıyla da aşılamadır. Erkek hastaların önünde 6 haftalık bir süreç vardır. Bu süreç içerisinde hastanın üretkenlik potansiyelinin korunması için mevcut seçenekler iki tanedir. Eğer hastanın bir eşi var ise,  tüp bebek yöntemi oluşan embriyoların dondurulup saklanması. Bir partneri yok ise kemoterapi öncesi bir aylık süreçte hastadan örnek alınarak yeterli miktarda canlı sperm hücrelerinin dondurulması.

 

Özellikle açıklanamayan infertilite durumunda, evlilik süresinin uzun olmadığı genç hastalarda,  sperm parametrelerinde hafif bozukluk olan çiftlerde; laboratuvar ortamında kalitesi arttırılan spermlerin bir kateter aracılığı ile rahim içine bırakılma işlemidir. Aşılama tedavisi için kadının adetinin 2. Veya 3. Günü hap ya da iğne şeklinde ilaçlarla yumurtalıklar uyarılmaya başlanır.

 

Belli aralıklarla yumurtalıklarda gelişen follikül adı verilen yumurta keselerinin gelişimi takip edilir. Belli büyüklüğe erişen folliküller çatlatma iğnesi verilerek yumurtlama oluşturulmaya çalışılır. Bu enjeksiyondan belli saatler sonra hazırlanmış spermler normal jinekolojik muayene pozisyonunda rahim içine enjekte edilir. Spermlerin yumurtaya ulaşması ve yumurtayı bulup döllemesi beklenir.

Arama İsteği
© 2021 Arda Lembet. All Right Reserved. Desing By: