Gebelik ve Doğum
Gebelik Takibi
Arama İsteği
Anasayfa Gebelik ve Doğum Gebelik Takibi

GEBELİK MUAYENESİ 

 

Bu haftada, embriyo , yolk sak (sarı kesecik) ve gebelik kesesi değerlendirilir. Gebe kalınmadan hemen önce bakılmadıysa kan biyokimyası ve enfeksiyon, tiroit fonksiyonları ile ilgili testler bu haftada yapılır.

 

(Tam kan, TİT, Kreatinin, AKŞ, SGOT, SGPT, TSH,VDRL,HBS, TORCH tetkikleri) Fetal kalp atımları değerlendirilir. İlk ultrasonda kalp atımı görülmedi ise, 10 gün sonra tekrar USG yapılır ve boş gebelik ekarte edilir.

 

Çoğul gebelik varlığı araştırılır. Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır. Başlanılmadıysa Folik Asit 400-800 mg/gün başlanılır.

 

11-14 Hafta Kontrolü Nuchal Translucency (Ense Şeffaflığı Testi, Nukal Saydamlık) değerlendirilip gerekirse annenin kanından bakılan biyokimyasal marker’larla kombine edilir. (İKİLİ test) Ense şeffaflığı testi yapılırken bebeğin o haftalar için oluşması gereken organlarına ve uzuvlarına takılır. Burun kemiği gelişip gelişmediği araştırılır. Mesanesinin gelişip gelişmediği araştırılır. Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır. CVS (Koryon villus biopsisi-plasenta iğne biopsisi) eğer gerekiyorsa bu haftalarda yapılabilir.

 

16-18 Hafta Kontrolü İkili test yapılmadı ise Üçlü Test yapılır. NTD (Merkezi Sinir Sistemi Defektleri-Spina Bfida) için kontrol yapılır. İdrar kültürü yapılır. Çoğul gebeliklerde rahim ağzından kültür alınır ve rahim ağzı uzunluğu değerlendirilir. Demir tedavisine başlanır. Fetal biyometri (ölçümler) yapılır. Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır. Eğer gerekli ise Amniyosentez (su kesesinden su alınması) 16. hafta ile bu haftalar arasında yapılır.

 

20-23 Hafta Kontrolü Fetal biyometri yapılır. Tekil olanlar dahil bütün gebeliklerde rahim ağzı uzunluk ölçümü yapılır. Tekil gebeliklerde 20 mm’den , çoğul gebeliklerde 25 mm’den küçük ölçümlerde Serklaj (Rahim Ağzına Dikiş) uygulaması yapılır. Genel anomali taraması yapılır. Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır. Kordosentez (kordondan kan alınması) gerekli ise bu haftalardan itibaren yapılabilir.

 

27-28 Hafta Kontrolü Fetal biyometri uygulaması 50gr ile oral Glucose Challenge Test yapılır. (Şeker Tarama Testi) Rh uyuşmazlığı olanlarda anneye Anti-D (28hafta tamamında) yapılır. Tekrarı gerekmez. Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

 

31-32 Hafta Kontrolü Fetal biometri yapılır. Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır. Tam kan ve TİT tetkikleri yapılır.

 

34-35 Hafta Kontrolü Fetal biometri yapılır. NST (Bebeğin kalp grafisi ile birlikte sancı olup olmadığını ve bebeğin hareketlerini kaydeden cihaz) yapılarak değerlendirilir. Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

 

36-37 Hafta Kontrolü Fetal biometri yapılır. NST yapılarak değerlendirilir. Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

 

37. haftadan sonra Doğum öncesi 7-10 günde bir durum değerlendirilmesi yapılır.

Arama İsteği
© 2021 Arda Lembet. All Right Reserved. Desing By: